Follow us
 • XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

  XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

 • XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

  XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

 • XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

  XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

 • XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

  XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

 • XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

  XIX INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL VITOSHA 25-29.06.2017

RECENT NEWS

 • <span>RECENT NEWS</span>
  TEST
  sfGHrf dsDHNXGF ФЖ
 • <span>RECENT NEWS</span>
  Morbi id malesuada auguemollis malesuada
  Morbi id malesuada augue,auctor ac nunc sit amet, porttitor lobortis massa. Nam
 • <span>RECENT NEWS</span>
  Starwood Hotels & Resorts To Debut In Bangladesh
  Ipsum prauctor ac nunc sit amet, porttitor lobortis massa. Nam id tincidunt
 • <span>RECENT NEWS</span>
  Starwood Hotels & Resorts To Debut In Bangladesh
  Ipsum primis inauctor ac nunc sit amet, porttitor lobortis massaam id tincidunt
Nestor Nestorov

" DEAR LADIES AND GENTLEMEN, DEAR FRIENDS
I am honored and pleased to welcome you to our capital as participants, guests and partners of the XX International Folk Festival “Vitosha 2016”.We organize this festival for two reasons: because it is a tribune for the talent of dozens of young people from Bulgaria and other foreign countries, and because it forms a spiritual bridge between the nations.We need a firm base in order to progress. The national spirit, traditions and art are exactly this firm base on top of which we can build our future.I wish to you great performance and joy that only song and dance can bring. We, as hosts, will do our best to make you feel at home: untroubled, self-confident, and loved. Good luck! DIRECTOR OF THE FESTIVAL NESTOR NESTOROV

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
За мен е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли в столицата ни като участници, гости и партньори на Двадесетият Международен Фолклорен Фестивал „Витоша 2016”. Ние организираме този фестивал по две причини - защото е трибуна за таланти на десетки млади хора от България и чужбина и защото представлява духовен мост между народите. За да вървим напред е важно да имаме устойчива почва под краката си. Националният дух, традиции и творчество са именно стабилната основа, върху която можем да градим своето бъдеще. Желя ви достойно представяне и радост, каквато може да достави само песента и танца. От своя страна ние като домакини ще направим всичко възможно да се почуствате като у дома си - спокойни, уверени, обичани. Успех! ДИРЕКТОР НА 20-ТИ МФФ „ВИТОША 2016” НЕСТОР НЕСТОРОВ "

Nestor Nestorov
Mayor of Sofia: Yordanka Fandakova

" DEAR LADIES AND GENTLEMEN,
DEAR FRIENDS OF MUSIC TRADITIONS,
I'm happy that for the 20th time, Sofia hosts the International Folklore Festival "Vitosha 2016". It is an honor for me to welcome participants from Mexico, Korea, Colombia, Egypt, Croatia, Kazakhstan, Poland, Serbia, Georgia. Welcome to all artists from Bulgaria! The festival is a unique opportunity for the Bulgarian public to become familiar with the music and dance traditions of countries around the world. This is a chance to the young audience to see the most attractive part of folklore. Last but not least, Bulgarian tradition indisputably contributes to the richness of the world cultural heritage. Thanks for the unique opportunity that the organizers provide to the residents and visitors of our city! This festival is an integral part of the cultural kaleidoscope of Sofia. My wish to all participants is to get inspired and infected with the positive creative energy of our city! To the audience of the 20th Аnniversary International Folklore Festival "Vitosha 2016" my wish is: may you have unforgettable moments of joy in meeting the Bulgarian and World folklore heritage!

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА МУЗИКАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ,
Щастлива съм, че за 20-и път София е домакин на Международния фолклорен фестивал „Витоша 2016“.За мен е чест да приветствам участниците от Мексико, Корея, Колумбия, Египет, Хърватия, Казахстан, Полша, Сърбия и Грузия. Добре дошли и на всички изпълнители от България! Провеждането на фестивала е уникална възможност за българската публика да се запознае с музикалната и танцова традиция на държави от цял свят. Това е шанс младата аудитория да види най-атрактивното лице на фолклора. Не на последно място, българската традиция допринася по неоспорим начин за богатството на световното културно наследство. Благодаря за уникалната възможност, която организаторите предоставят на жителите и гостите на града ни! Този фестивал е неделима част от културния калейдоскоп на София. Пожелавам на всички участници да се заразят с позитивна творческа енергия от нашия град! А напубликата на 20-ия Юбилеен Международен фолклорен фестивал „Витоша 2016“ желая незабравими мигове на радост от срещата с българското и световното фолклорно наследство! ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА ГРАД СОФИЯ "

Mayor of Sofia: Yordanka Fandakova
MAYOR OF „VITOSHA“ DISTRICT, SOFIA MUNICIPALITY

" DEAR LADIES AND GENTLEMEN,
DEAR FRIENDS,
I have the pleasure to congratulate you with the 20th Аnniversary International Folklore Festival „Vitosha 2016“, that gathers inspired artists from all over the world under the sky of Sofia. I am sure that we will have the pleasure to watch exciting performances presented by the talented dancers from Bulgaria, Georgia, Serbia, Mexico, Egypt, Korea, Colombia, Poland , Croatia, Kazakhstan. And that our foreign guests will experience the traditional hospitality and warmth of their Bulgarian hosts. Warm welcome and let us give the stage to the talent, to the human communication and mutual understanding!
Eng. Teodor Petkov
MAYOR OF „VITOSHA“ DISTRICT, SOFIA MUNICIPALITY

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Имам изключителното удоволствие да Ви поздравя по повод 20-ия Юбилеен Международен фолклорен фестивал „Витоша 2016“, който за пореден път събира под небето на София вдъхновени изпълнители от всички краища на света. Убеден съм, че ще станем свидетели на вълнуващи изяви, представени от талантливите танцьори на България, Грузия, Сърбия, Мексико, Египет, Корея, Колумбия, Полша, Хърватия, Казахстан. А нашите гости от чужбина ще се докоснат до традициите, гостоприемството и сърдечността на своите български домакини. Бъдете добре дошли и нека дадем думата на таланта, човешкото общуване и разбирателството!
Инж. ТеодорПетков
КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША“ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"

MAYOR OF „VITOSHA“ DISTRICT, SOFIA MUNICIPALITY
Cho Nam Gyu

" Cho Nam Gyu "

Cho Nam Gyu

OUR PARTNERS ПАРТНЬОРИ